# Họ tên Thông tin cơ bản Thông tin liên lạc
1
ThS. Hồ Đức Vượng
Mã GV: GV.15592.001
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/12/1978
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0949876333
Email: hoducvuong@yahoo.com.vn
Địa chỉ: xóm 7 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
2
CN. Nguyễn Văn Hùng
Mã GV: GV.15592.002
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/10/1976
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
Điện thoại: 0964275567
Email: hungnv.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: xóm 5 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
3
CN. Hồ Thị Tuyết
Mã GV: GV.15592.003
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/01/1972
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn
Điện thoại: 01649041696
Email: tuyetht.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: xóm 5 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
4
Lê Ngọc Năm
Mã GV: GV.15592.004
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/10/1975
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0963679603
Email: ngocnamle75@yahoo.com.vn
Địa chỉ: số nhà 16 tổ 11 khối 3 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
5
CN. Nguyễn Anh Tuấn
Mã GV: GV.15592.005
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1976
Chuyên môn: Tiếng Anh
Chức vụ: GV
Điện thoại: 01686826356
Email: tuanna.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: 5 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
6
CN. Phạm Văn Hòa
Mã GV: GV.15592.006
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/05/1981
Chuyên môn: Địa lí
Chức vụ: GV
Điện thoại: 0968100363
Email: hoapv.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: 13 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
7
ThS. Lại Thế Quang
Mã GV: GV.15592.007
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/11/1967
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0972967401
Email: quanglt.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Xóm 5 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
8
CN. Lê Hồng Sơn
Mã GV: GV.15592.009
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/10/1980
Chuyên môn: Tin học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0986184123
Email: sonlh.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: 9-Tân Quang - Diễn Tân - Diễn Châu - Nghệ An
9
CN. Nguyễn Thị Ngọc Trúc
Mã GV: GV.15592.010
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/01/1987
Chuyên môn: Tin học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0975493875
Email: giuanganyeuthuongdhv87@gmail.com
Địa chỉ: 4 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
11
CN. Nguyễn Hồng Phương
Mã GV: GV.15592.012
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/06/1983
Chuyên môn: Tin học
Chức vụ: Bí thư đoàn trường
Điện thoại: 0985885760
Email: hongphuong83na@gmail.com
Địa chỉ: Thọ Tiến - Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu - Nghệ An
12
Trần Ngọc Hòa
Mã GV: GV.15592.013
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/08/1981
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0917946180
Email: hoatn.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: xóm 10 - Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An
13
CN. Đặng Văn Quyết
Mã GV: GV.15592.014
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/10/1981
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0943234322
Email: diachiao091@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 11 - Diễn Mỹ - Diễn Châu - Nghệ An
14
ThS. Hồ Thanh Lộc
Mã GV: GV.15592.015
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/03/1982
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0968786798
Email: holocndm@gmail.com
Địa chỉ: 9 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
15
CN. Trần Cảnh Ban
Mã GV: GV.15592.016
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/11/1982
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 0978481750
Email: bantc.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Xóm 6 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
16
ThS. Phan Hoài Thanh
Mã GV: GV.15592.017
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/07/1982
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0947014627
Email: chemistry.phan@gmail.com
Địa chỉ: 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
17
CN. Phạm Thế Hiền
Mã GV: GV.15592.018
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/01/1979
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
Điện thoại: 0985887088
Email: hienpt.ndm@gmail.com
Địa chỉ:
18
Ngô Văn Vinh
Mã GV: GV.15592.019
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/10/1981
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0978130181
Email: ngovanvinh130181@gmail.com
Địa chỉ: khối 3 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
19
Trần Thị Mai Hiên
Mã GV: GV.15592.020
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/11/1977
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
Điện thoại: 01677569792
Email: hienttm.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ:
20
ThS. Nguyễn Văn Hữu
Mã GV: GV.15592.021
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/08/1976
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0986598814
Email: nguyenvanhuu814@gmail.com
Địa chỉ: Quỳnh Hưng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
21
CN. Phan Thị Tâm
Mã GV: GV.15592.022
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/03/1978
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0913720378
Email: thanhtamc3ndm@gmail.com
Địa chỉ: 3 - Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An
23
Hoàng Thị Thanh Xuân
Mã GV: GV.15592.024
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/12/1975
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0914431798
Email: lequang1972@gmail.com
Địa chỉ: khối 10 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
24
Hồ Thị Liên
Mã GV: GV.15592.025
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/08/1983
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01665660007
Email: hothilien83@gmail.com
Địa chỉ: Hồng phong - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
25
ThS. Nguyễn Thị Hiền
Mã GV: GV.15592.026
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1990
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0985970073
Email: nguyenhien901011@gmail.com
Địa chỉ: 11 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
26
Hồ Thị Nga
Mã GV: GV.15592.027
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/04/1984
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0989609715
Email: htnga.ndm@gmail.com
Địa chỉ: 5 - Quỳnh Diện - Quỳnh Lưu - Nghệ An
27
CN. Trần Huy Diện
Mã GV: GV.15592.028
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/01/1975
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: UV BCH Công đoàn
Điện thoại: 0982252048
Email: trandien999@gmail.com
Địa chỉ: Xóm Thọ Tiến - Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu - Nghệ An
28
Nguyễn Thị Thúy Hằng (T)
Mã GV: GV.15592.029
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/03/1980
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01666800314
Email: hanghieundm@gail.com
Địa chỉ: xóm 1 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
29
CN. Ngô Thị Oanh
Mã GV: GV.15592.030
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/04/1984
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0987820214
Email: oanhnt.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: 1 - Quỳnh Hưng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
30
CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Mã GV: GV.15592.031
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/05/1985
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: PBT Đoàn TN trường
Điện thoại: 01685312397
Email: kiennhan18072009@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 10 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
31
CN. Nguyễn Thanh Sơn
Mã GV: GV.15592.032
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/04/1982
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0972166624
Email: sonnt.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: xóm 4 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
32
Phạm Thị Hà
Mã GV: GV.15592.033
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1982
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 098455163
Email: phamthihanguyenducmau@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 9 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
33
ThS. Hồ Đại Thắng
Mã GV: GV.15592.034
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/08/1976
Chuyên môn: Lịch sử
Chức vụ: CT Công đoàn
Điện thoại: 0977614963
Email: yenlinh05@gmail.com
Địa chỉ: Khối 10 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
34
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mã GV: GV.15592.035
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/07/1982
Chuyên môn: Địa lí
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 01669738190
Email: nguyenthanhthuy070782@gmail.com
Địa chỉ: khối 11 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
35
Hồ Thị Huệ
Mã GV: GV.15592.036
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/08/1981
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: GV
Điện thoại: 01699206552
Email: hothihuendm@gmail.com
Địa chỉ: xom toàn thắng - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
36
CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mã GV: GV.15592.038
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/08/1978
Chuyên môn: Lịch sử
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01664572659
Email: nhuhiep30-10-2001@gmail.com
Địa chỉ: 8 - Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An
37
CN. Nguyễn Thị Chung
Mã GV: GV.15592.039
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/08/1990
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01689917641
Email: chungnguyen159@gmail.com
Địa chỉ: 6 - Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ An
38
CN. Lê Văn Chương
Mã GV: GV.15592.040
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/05/1982
Chuyên môn: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0978665818
Email: chuonglv.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: 11 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
39
CN. Hồ Thị Ngọc Bích
Mã GV: GV.15592.043
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1976
Chuyên môn: Tiếng Anh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0942874632
Email: bichhtn.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: ?? - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
40
ThS. Trần Thị Dung
Mã GV: GV.15592.044
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/1987
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0987313937
Email: chieutim237@yahoo.com
Địa chỉ: 13 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
41
Lê Thị Diệu
Mã GV: GV.15592.045
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/1980
Chuyên môn: Tiếng Anh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01646329909
Email: dieuna2010@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 11- Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
42
Nguyễn Thị Kim Cúc
Mã GV: GV.15592.047
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/01/1984
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0976345084
Email: cucndm@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 5 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
43
CN. Nguyễn Văn Đào
Mã GV: GV.15592.050
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/09/1986
Chuyên môn: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0962827434
Email: nguyenvandaondm@gmail.com
Địa chỉ: Tân An - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
45
CN. Lưu Thị Hiền
Mã GV: GV.15592.052
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/01/1982
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0976444859
Email: luuhientuan@gmail.com
Địa chỉ: Hồng Phong - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
46
CN. Vũ Thị Hoài
Mã GV: GV.15592.054
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/02/1982
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0984685731
Email: vuthihoai162@gmail.com
Địa chỉ: 3 - Quỳnh Hưng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
47
CN. Trần Xuân Hoàng
Mã GV: GV.15592.056
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/01/1977
Chuyên môn: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0987715325
Email: hoangyenndm12112002@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 5 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
48
CN. Nguyễn Thị Hoa
Mã GV: GV.15592.057
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1986
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0988851677
Email: nguyenmaihoa.ndm@gmail.com
Địa chỉ: X3 - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
50
CN. Phạm Thị Huế
Mã GV: GV.15592.059
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/01/1989
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01698858898
Email: huephuonguyen@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 3 - Diễn Mỹ - Diễn Châu - Nghệ An
51
Trần Thị Huế
Mã GV: GV.15592.060
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1983
Chuyên môn: Tin học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0973548882
Email: hotrandieuchau88@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 4 - Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An
52
CN. Bạch Thị Liệu
Mã GV: GV.15592.061
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/10/1985
Chuyên môn: Địa lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01262253273
Email: lieundm@gmail.com
Địa chỉ: xóm 6 - Quỳnh Liên - TX. Hoàng Mai - Nghệ An
53
Nguyễn Hồng Lĩnh
Mã GV: GV.15592.062
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/04/1984
Chuyên môn: Giáo dục quốc phòng an ninh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0984235129
Email: banlinh1984@gmail.com
Địa chỉ: thon dai bac - Quỳnh Long - Quỳnh Lưu - Nghệ An
54
Hồ Thị Lan Hương
Mã GV: GV.15592.064
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/03/1985
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0912864385
Email: lanhuongc3ndm@gmail.com
Địa chỉ: 6 - Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An
55
CN. Ngô Thị Miên
Mã GV: GV.15592.065
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/04/1986
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01683474546
Email: mienvan87@gmail.com
Địa chỉ: xóm 8 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
56
CN. Đặng Thị Thùy Linh
Mã GV: GV.15592.066
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/01/1981
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0968786781
Email: dangthuylinhndm@gmail.com
Địa chỉ: X9 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
57
VS. CN. Trịnh Thị Lộc
Mã GV: GV.15592.068
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/11/1977
Chuyên môn: Tiếng Anh
Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
Điện thoại: 0942990233
Email: loclinhndm@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 6 - Quỳnh Hưng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
58
ThS. Mai Thị Nga
Mã GV: GV.15592.071
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1984
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0985885760
Email: mainga84@gmail.com
Địa chỉ: Xóm An Tiến - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
59
Hồ Thị Ngọc
Mã GV: GV.15592.073
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/09/1985
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01689918970
Email: hothingoc1985@gmail.com
Địa chỉ: Hòa Bình - Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
60
CN. Nguyễn Thị Ngọc
Mã GV: GV.15592.074
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1979
Chuyên môn: Tiếng Anh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0976342570
Email: ngocnt.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Xóm 2 - Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
61
ThS. Hồ Bá Nhàn
Mã GV: GV.15592.075
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/10/1977
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0973592184
Email: nghianhan2003@gmail.com
Địa chỉ: 7 - Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An
62
CN. Nguyễn Thị Nhàn
Mã GV: GV.15592.076
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/07/1990
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0947239990
Email: nguyennhan.2907@gmail.com
Địa chỉ: xóm 7 - Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
63
CN. Phạm Thị Mỹ Nhung
Mã GV: GV.15592.078
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/05/1982
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01214019813
Email: vuthanhql3@gmail.com
Địa chỉ: xóm bút thành - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
65
CN. Trương Thị Phượng
Mã GV: GV.15592.081
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1985
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0982806990
Email: phuongco85@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 4 - Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An
66
Chu Thị Trung Thu
Mã GV: GV.15592.082
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1979
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0978310027
Email: thuctt.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Khối 10 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
67
CN. Hồ Hữu Thuận
Mã GV: GV.15592.083
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1972
Chuyên môn: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0984040289
Email: thuanhh.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Toàn Thắng - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
68
CN. Nguyễn Thị Thủy
Mã GV: GV.15592.085
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/10/1990
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01669103902
Email: nguyenthuy08shh@gmail.com
Địa chỉ: 7 - Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An
69
CN. Lê Thị Thủy
Mã GV: GV.15592.086
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/10/1982
Chuyên môn: Giáo dục công dân
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 01655678910
Email: lethuy.ndm@gmail.com
Địa chỉ: 5 - Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
70
ThS. Trần Thị Hải Yến
Mã GV: GV.15592.088
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/10/1984
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0919522112
Email: tranhaiyendm@gmail.com
Địa chỉ: 10 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
71
CN. Trần Văn Tuấn
Mã GV: GV.15592.090
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/10/1981
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0934574908
Email: tuantv.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Hồng Phong - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
72
Nguyễn Thị Vinh
Mã GV: GV.15592.092
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/11/1976
Chuyên môn: Lịch sử
Chức vụ: UV BCH Công đoàn
Điện thoại: 0985555978
Email: vinhndm@gmail.com
Địa chỉ:
73
CN. Đậu Thị Tú
Mã GV: GV.15592.093
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/01/1984
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0946014387
Email: chemistry.phan@gmail.com
Địa chỉ: 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
74
Hồ Thị Vân
Mã GV: GV.15592.094
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/02/1977
Chuyên môn: Ngữ văn
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0988173794
Email: hothivan76@gmail.com
Địa chỉ: 2 - Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
75
CN. Hồ Đức Minh
Mã GV: GV.15592.095
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/01/1979
Chuyên môn: Giáo dục công dân
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0976345388
Email: hoducminh79@gmail.com
Địa chỉ: xóm 1 - Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An
76
CN. Chu Văn Hải(Tin học)
Mã GV: GV.15592.098
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/10/1979
Chuyên môn: Tin học
Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
Điện thoại: 0967307966
Email: quanghai888@gmail.com
Địa chỉ: Khối 1 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
77
CN. Đặng Quang Tuấn
Mã GV: GV.15592.102
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/09/1972
Chuyên môn: Giáo dục công dân
Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn
Điện thoại: 01248282065
Email: tuandqndm@gmail.com
Địa chỉ: Xóm 4 - Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
78
ThS. Hoàng Thị Bích Hiền
Mã GV: GV.15592.103
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/11/1974
Chuyên môn: Lịch sử
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0976706626
Email: hienhtb.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Xóm4 - Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
79
ThS. Trần Quốc Tuấn
Mã GV: GV.15592.105
Giới tính: Nam
Ngày sinh:
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ: Xóm 11- Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
80
CN. Phạm xuân Thành
Mã GV: GV.15592.106
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/07/1987
Chuyên môn: Giáo dục quốc phòng an ninh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0982164146
Email: thanhndm@gmail.com
Địa chỉ: xóm 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
81
CN. Trần Thị Duyên
Mã GV: GV.15592.107
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/1987
Chuyên môn: Công nghệ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0984232455
Email: duyenndm@gmail.com
Địa chỉ: xóm 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
82
ThS. Trần Thị Thái
Mã GV: GV.15592.108
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/01/1986
Chuyên môn: Hóa học
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0985200602
Email: tranthai219@gmail.com
Địa chỉ: XÓM 6 - Quỳnh Diện - Quỳnh Lưu - Nghệ An
83
CN. Phan Thị Lài
Mã GV: GV.15592.109
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/08/1986
Chuyên môn: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0989826665
Email: miuthu2011@gmail.com
Địa chỉ: Xoms 4 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
84
Lê Đình Cơ
Mã GV: GV.15592.110
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/10/1975
Chuyên môn: Giáo dục quốc phòng an ninh
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0988207767
Email: cold.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: Thôn2 - Ngọc Sơn - Quỳnh Lưu - Nghệ An
85
CN. Mai Văn Dũng
Mã GV: GV.15592.111
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/09/1976
Chuyên môn: Thể dục
Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
Điện thoại: 0984066787
Email: dungmv.ndm@nghean.edu.vn
Địa chỉ: hồng phong - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
86
CN. Phan Thị Ngọc Tú
Mã GV: GV.15592.112
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1979
Chuyên môn: Toán
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0977733739
Email: phanthingoctu79@gmail.com
Địa chỉ: xóm 7 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
87
CN. Hoàng Thị Hạnh
Mã GV: GV.15592.115
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/04/1987
Chuyên môn: Vật lí
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0973202501
Email: hoanghanhc3@gmail.com
Địa chỉ: 13 - Diễn Mỹ - Diễn Châu - Nghệ An