Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo

Tập huấn là một trong số rất nhiều hoạt động phối hợp thường xuyên hằng năm giữa T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác thông tin – tuyên truyền. Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định vấn đề Biển Đông, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại vẫn mang tính thời sự, liên tục có những diễn biến mới, phức tạp. Thanh niên luôn đóng vai trò xung kích, nòng cốt trong việc tuyên truyền; là cầu nối quan trọng và hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với mọi tầng lớp nhân dân cả nước; giữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với triển khai thực tế trong đời sống.

Trong tiến trình phát triển, biển, đảo có vai trò rất quan trọng trong bảo đảm quốc phòng – an ninh quốc gia và là không gian sinh tồn của dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, biển đảo lại cũng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nêu rõ: Tuyên truyền biển, đảo cần được nhận thức và triển khai trong mối quan hệ mật thiết, tương hỗ của tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền hội nhập quốc tế, bảo vệ để phát triển và phát triển là cách tốt nhất để nâng cao năng lực tự vệ, tự cường quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Phi Long cho biết: Thanh niên Việt Nam là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong thực thi chủ quyền Việt Nam trên biển và là nòng cốt để phát triển kinh tế biển. Thanh niên Việt Nam cần nâng cao nhận thức, nắm rõ những kiến thức cơ bản về pháp lý của Việt nam và quốc tế về biển, hải đảo, những chứng cứ lịch sử về chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia để là một tuyên truyền viên tham gia tích cực trong công tác thông tin, truyền thông với nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Phi Long cho biết thêm: Trong thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Thông qua phong trào này, khơi dậy tình cảm yêu nước tự nguyện của thanh niên. Muốn tổ chức thực hiện phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” trong đội ngũ thanh niên cả nước đòi hỏi cán bộ Hội phải tiếp xúc, định hướng được thanh niên.

“Chương trình tập huấn hôm nay rất bổ ích, đặc biệt Hội mời nhiều chuyên gia các lĩnh vực cần trao đổi. Đây là cơ hội để cán bộ Hội tập trung nghiên cứu, thảo luận đặc biệt trao đổi những vấn đề trong thực hiện nắm chưa rõ, từ đó có thêm kênh thông tin”, đồng chí Long nói.

Hội nghị tập gồm 3 mảng nội dung: Thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế, với sự tham gia của các Báo cáo viên từ các bộ, ngành, các cơ quan nghiên cứu của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ TTTT. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ thanh niên chủ chốt các tỉnh về các vấn đề biên giới, lãnh thổ quốc gia; vai trò, chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; vấn đề hội nhập quốc tế và các yêu cầu tuyên truyền đặt ra đối với lực lượng cán bộ Đoàn, Hội cả nước…