Trường : TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 26/08/2019

DANH SÁCH LỚP HỌC

(Click vào từng lớp để xem TKB)

Buổi sáng
STT Tên lớp
1 10A1
2 10A2
3 10A3
4 10A4
5 10A5
6 10A6
7 10A7
8 10A8
9 10A9
10 10A10
11 10A11
12 10A12
13 11A1
14 11A2
15 11A3
16 11A4
17 11A5
18 11A6
19 11A7
20 11A8
21 11A9
22 11A10
23 11A11
24 11A12
25 12C1
26 12C2
27 12C3
28 12C4
29 12C5
30 12C6
31 12C7
32 12C8
33 12C9
34 12C10
35 12C11
36 12C12

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, Xóm 13, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An; website: thptnguyenducmau.edu.vn; email: c3nguyenducmau@nghean.edu.vn