Cách tách ô, gộp ô trong Excel

Trên bảng tính Excel, nhiều khi các bạn cần tách ô, gộp ô để phù hợp với dữ liệu mà các bạn cần nhập liệu. Các bạn có thể gộp hai hay nhiều ô lại với nhau sử dụng chức năng có sẵn của Excel hoặc sử dụng Visual Basic để gộp nhiều ô lại với nhau mà không mất dữ liệu. Sau khi gộp ô các bạn cũng có thể tách các ô đã gộp hoặc tách một ô thành hai ô. Để biết các cách gộp ô hay tách ô trong Excel, các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách tách ô, gộp ô trong Excel

Dưới đây bài viết hướng dẫn các cách tách ô, gộp ô trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

CÁCH GỘP Ô TRONG EXCEL

Cách 1: Sử dụng Merge & Center

Lưu ý: Chỉ dữ liệu trong ô đầu tiên phía trên bên trái là sẽ được giữ nguyên còn lại các ô khác trong khi gộp sẽ mất hết dữ liệu.Nếu dữ liệu đang sử dụng kiểu bảng trong Excel thì sẽ không thể gộp ô được, các bạn cần chuyển bảng thành các cell thông thường thì mới thao tác gộp ô được.

Bước 1: Chọn (bôi đen) các ô liền kề cần gộp ô.

Chọn (bôi đen) các ô liền kề cần gộp ô

Bước 2: Chọn thẻ Home, trong phần Alignment các bạn chọn biểu tượng mũi tên quay xuống cạnh Merge & Centervà chọn kiểu gộp ô. Có ba kiểu gộp ô cho các bạn lựa chọn:

1. Merge & Center

Nếu chọn Merge & Center thì các ô bạn chọn sẽ được gộp lại với nhau thành một ô lớn, văn bản trong ô đầu tiên gộp sẽ được căn giữa các ô lớn được gộp.

Lựa chọn kiểu gộp Merge & Center

2. Merge Across

Nếu chọn Merge Across thì các ô bạn chọn sẽ được gộp lại với nhau theo từng dòng riêng biệt.

Lựa chọn kiểu gộp Merge Across

3. Merge Cells

Nếu chọn Merge Cells thì các ô bạn chọn sẽ được gộp thành một ô duy nhất mà không căn lề giữa như Merge & Center.

Lựa chọn kiểu gộp Merge Cells

Cách 2: Sử dụng Visual Basic gộp ô không mất dữ liệu

Nếu các bạn muốn gộp các ô mà các dữ liệu ở trong các ô cũng được gộp theo thì các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn (bôi đen) các ô cần gộp ô, tiếp theo chọn thẻ View -> Macros hoặc các bạn nhấn chọn tổ hợp Alt+F8.

Chọn (bôi đen) các ô cần gộp ô, chọn thẻ View - Macros

Bước 2: Trên giao diện cửa sổ Macro các bạn nhập tên bất kỳ bạn muốn trong ô Macro name (đặt tên viết liền không dấu) -> Create để mở cửa sổ Visual Basic.

Nhập tên bất kỳ trong ô Macro name

Bước 3: Trên cửa sổ Module các bạn nhập đoạn code sau vào giữa Sub test()…… End Sub

Dim Cll As Range, Temp As String
  On Error Resume Next
  If Selection.MergeCells = False Then
    For Each Cll In Selection
      If Cll <> "" Then Temp = Temp + Cll.Text + " "
    Next Cll
    Selection.Merge
    Selection.Value = Left(Temp, Len(Temp) - 1)
  Else
    Selection.UnMerge
  End If
   Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
  Selection.VerticalAlignment = xlCenter

Các bạn nhớ nhập đúng code trên nhé, nếu muốn gộp các ô mà dữ liệu mỗi ô một dòng thì các bạn thay dòng code

If Cll <> “” Then Temp = Temp + Cll.Text + ” “ thành

If Cll <> “” Then Temp = Temp + Cll.Text + vbCrLf

Sau khi đã nhập xong các bạn chọn Run -> Continue (phím F5).

Trên cửa sổ Module nhập đoạn code vào giữa Sub test()... End Sub

Xuất hiện thông báo các bạn chọn OK, sau đó tắt Visual Basic và xem kết quả.

Sau đó tắt Visual Basic và xem kết quả

CÁCH TÁCH Ô TRONG EXCEL

Cách 1: Tách ô sau khi đã gộp ô

Bước 1: Chọn ô gộp mà bạn muốn tách.

Chọn ô gộp mà bạn muốn tách

Bước 2: Chọn thẻ Home, nhấn chuột vào Merge & Center để bỏ chọn gộp ô.

Chọn thẻ Home, nhấn chuột vào Merge & Center để bỏ chọn gộp ô

Như vậy các ô đã gộp sẽ được tách ra và nội dung của ô gộp sẽ được chuyển hết về ô đầu tiên phía trên bên trái.

Như vậy các ô đã gộp sẽ được tách ra

Cách 2: Tách 1 ô thành hai ô

Bước 1: Trên bảng tính Excel các bạn chọn ô cần tách, nhấn chuột phải vào ô đó và chọn Format Cells.

Nhấn chuột phải vào ô đó cần tách và chọn Format Cells

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Format Cells, các bạn chọn thẻ Border. Trong phần Border các bạn có hai lựa chọn kiểu đường chéo: (1) chéo từ dưới lên hoặc (2) chéo từ trên xuống. Sau đó nhấn OK để chia đôi ô bạn chọn.

Trong phần Border lựa chọn kiểu đường chéo phù hợp

Như vậy ô bạn chọn đã được chia thành hai bởi đường chéo.

Như vậy ô vừa chọn đã được chia thành hai bởi đường chéo

Bước 3: Nhập dữ liệu cho hai ô chéo.

Đặt chuột vào ô và nhập dữ liệu cho ô chéo phía trên sau đó các bạn nhấn tổ hợp Alt + Enter để xuống dòng và nhập tiếp dữ liệu cho ô chéo phía dưới.

Nhập dữ liệu cho hai ô chéo

Sau đó các bạn đặt chuột vào dữ liệu phía trên, nhấn phím dấu cách (Space) và di chuyển dữ liệu vào đúng giữa ô phía trên. Tương tự các bạn cũng nhấn dấu cách và di chuyển dữ liệu phía dưới.

Nhấn dấu cách và di chuyển dữ liệu vào đúng giữa ô

Như vậy các bạn đã được kết quả như sau:

Được kết quả

Chúc các bạn thành công!