Đáp án thi thử lần 1 – năm học 2019-2020

Đáp án thi thử các môn lần 1- năm học 2019-2020 Môn toán:https://drive.google.com/file/d/1x6EbM_zSr8iPIakkrY8Z7xzEoz4UmX1B/view?usp=sharing Môn tiếng anh:https://drive.google.com/file/d/14VK10r4Mb_0GBlHGThkRMsapLfn29_bG/view?usp=sharing Môn vật lí:https://drive.google.com/file/d/19F0pAgQsfaVW8o8Ga0iqQ96zoZLdYBlr Môn

Xem thêm...