TỔ: LÝ – HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

THÀNH VIÊN

Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0963679603
Ngày sinh: 24/10/1975 Mail: ngocnamle75@yahoo.com.vn
Chuyên môn: Địa chỉ: số nhà 16 tổ 11 Khối 3 – Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Lê Ngọc Năm Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0964275567
Ngày sinh: 22/10/1976 Mail: hungnv.ndm@nghean.edu.vn
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Xóm 5 – Quỳnh Yên – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Nguyễn Văn Hùng Chức vụ: Tổ phó Bộ môn  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0973592184
Ngày sinh: 20/10/1977 Mail: nghianhan2003@gmail.com
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Xóm 7 – Quỳnh Lương – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Hồ Bá Nhàn Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0968786781
Ngày sinh: 15/01/1981 Mail: dangthuylinhndm@gmail.com
Chuyên môn: Địa chỉ: X9 – Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Đặng Thị Thùy Linh Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản   Địa chỉ liên hệ  
Giới tính: Nữ Điện thoại: 01699206552
Ngày sinh: 17/08/1981 Mail: hothihuendm@gmail.com
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Xóm toàn thắng – An Hòa – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Hồ Thị Huệ Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0943234322
Ngày sinh: 03/10/1981 Mail: diachiao091@gmail.com
Chuyên môn: Địa chỉ: Xóm 13 – Sơn Hải – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Đặng Văn Quyết Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0934574908
Ngày sinh: 26/10/1981 Mail: tuantv.ndm@nghean.edu.vn
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Hồng Phong – An Hòa – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Trần Văn Tuấn Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0984685731
Ngày sinh: 16/02/1982 Mail: vuthihoai162@gmail.com
Chuyên môn: Địa chỉ: Xóm 3 – Quỳnh Hưng – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Vũ Thị Hoài Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0968786798
Ngày sinh: 10/03/1982 Mail: holocndm@gmail.com
Chuyên môn: Địa chỉ: Xóm 9 – Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Hồ Thanh Lộc Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0972166624
Ngày sinh: 15/04/1982 Mail: sonnt.ndm@nghean.edu.vn
Chuyên môn: Địa chỉ: Xóm 4 – Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Nguyễn Thanh Sơn Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 01214019813
Ngày sinh: 30/05/1982 Mail: vuthanhql3@gmail.com
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Xóm bút thành – An Hòa – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Phạm Thị Mỹ Nhung Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0947014627
Ngày sinh: 25/07/1982 Mail: chemistry.phan@gmail.com
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Xóm 12 – Sơn Hải – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Phan Hoài Thanh Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nam Điện thoại: 0978481750
Ngày sinh: 02/11/1982 Mail: bantc.ndm@nghean.edu.vn
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Xóm 6 – Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Trần Cảnh Ban Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0946014387
Ngày sinh: 16/01/1984 Mail: chemistry.phan@gmail.com
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Xóm 12 – Sơn Hải – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Đậu Thị Tú Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0976345084
Ngày sinh: 17/01/1984 Mail: cucndm@gmail.com
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Xóm 5 – Quỳnh Yên – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Nguyễn Thị Kim Cúc Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0919522112
Ngày sinh: 08/10/1984 Mail: tranhaiyendm@gmail.com
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Xóm 10 – Sơn Hải – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Trần Thị Hải Yến Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 01685312397
Ngày sinh: 04/05/1985 Mail: kiennhan18072009@gmail.com
Chuyên môn: Sinh Địa chỉ: Xóm 10 – Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chức vụ: PBT Đoàn TN trường  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 01689918970
Ngày sinh: 26/09/1985 Mail: hothingoc1985@gmail.com
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Hòa Bình – Quỳnh Nghĩa – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Hồ Thị Ngọc Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0985200602
Ngày sinh: 21/01/1986 Mail: tranthai219@gmail.com
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Xóm 6 – Quỳnh Diện – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Trần Thị Thái Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0973202501
Ngày sinh: 26/04/1987 Mail: hoanghanhc3@gmail.com
Chuyên môn: Địa chỉ: Xóm 13 – Diễn Mỹ – Diễn Châu – Nghệ An
Hoàng Thị Hạnh Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 0984232455
Ngày sinh: 16/07/1987 Mail: duyenndm@gmail.com
Chuyên môn: Công nghệ Địa chỉ: Xóm 12 – Sơn Hải – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Trần Thị Duyên Chức vụ: GV  
Họ và tên Thông tin cơ bản Địa chỉ liên hệ
Giới tính: Nữ Điện thoại: 01669103902
Ngày sinh: 11/10/1990 Mail: nguyenthuy08shh@gmail.com
Chuyên môn: Hóa Địa chỉ: Xóm 7 – Diễn Hùng – Diễn Châu – Nghệ An
Nguyễn Thị Thủy Chức vụ: GV  

TRUYỀN THỐNG